Metalurgia proszków — co to takiego?

Metalurgia proszków — co to takiego?

Metalurgia proszków jest metodą, która umożliwia wytwarzanie przedmiotów z proszków metali. Dzięki zastosowaniu odpowiedniej technologii można uniknąć konieczności wprowadzania tworzywa w stan ciekły, a także skrupulatnego przygotowywania formy i wykonywania odlewów....