Dolny Śląsk każdego może zaskoczyć swymi atrakcjami. Ten region to moc wspaniałych zabytków, z którymi warto się zapoznać w czasie swych wojaży. W gronie tych miejscowości, które mogą się okazać atrakcyjnym celem wycieczki dla każdego miłośnika historii, znajduje się Jawor. Na terenie tej miejscowości znajduje się jeden z najważniejszych zabytków architektury sakralnej, jakimi może się pochwalić Dolny Śląsk. Ten zabytek to Kościół Pokoju – jeden z tych obiektów sakralnych, które zostały zbudowane na mocy traktatu pokojowego kończącego wojnę trzydziestoletnią. Dzięki porozumieniu możliwe stało się zbudowanie kilku kościołów ewangelickich. Obowiązywało kilka zasad. Kościoły te miały być wznoszone poza granicami miasta, nie mogły mieć też wież. Trzeba je było zbudować bardzo szybko, dlatego też w czasie budowy korzystano z niezbyt trwałych materiałów. Efektem tego jest niewielka ilość zabytków tego typu, które przetrwały do naszych czasów.

Na ziemiach polskich zachowały si jedynie trzy takie świątynie. Nic więc dziwnego, że Kościół Pokoju w Jaworze jest tak ważnym zabytkiem. To jeden z najcenniejszych zabytków, dzięki którym Dolny Śląsk jest tak chętnie odwiedzany przez turystów. W czasie wycieczki do miejscowości Jawor koniecznie trzeba zwiedzić tutejszy Kościół Pokoju. Zachwyca on nie tylko swą historią, ale i rozmiarami. W jego wnętrzu mogło się zmieścić aż 6 tysięcy osób, a to dzięki czterem kondygnacjom empor. Wnętrze kościoła prezentuje się wspaniale, przy czym na szczególne wyróżnienie zasługuje dekoracja malarska. Do dziś jest to obiekt służący ewangelikom, mimo to Kościół Pokoju udostępniany jest turystom.