Kiedy myślimy o inwestycjach to najpierw przychodzą nam do głowy lokaty i papiery wartościowe. Często zapominamy o funduszach inwestycyjnych. Fundusz inwestycyjny to taka osoba prawna, której zasady działania reguluje Ustawa o funduszach inwestycyjnych. Działalność tej jednostki opiera się na zasadzie zbiorowego inwestowania, czyli fundusz inwestuje uzyskane od klientów środki pieniężne i zarabia na tym. Aby te pieniądze dobrze ulokować i nie stracić zatrudnia on specjalistów z dziedziny rynków finansowych. Z punktu widzenia klienta, czyli osoby, która posiada gotówkę i chce ją gdzieś możliwie najlepiej ulokować fundusz jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Odnosi się to głównie do osób, które nie posiadają zbyt dużych zasobów pieniężnych, jak i do właścicieli większej gotówki.

Dla początkujących inwestorów ma to plusy w postaci tego, że fundusz inwestycyjny nie wymaga dużej kwoty początkowej i nie jesteśmy zobligowani do wpłaty na określony czas pod rygorem kary finansowej w przypadku zerwania umowy. Kwota, jaką możemy wpłacić na fundusz może wynosić już kilkadziesiąt złotych. Pieniądze te inwestujemy w formie jednostek uczestnictwa w funduszu lub w certyfikaty inwestycyjne. Wartość tych instrumentów zależy od wartości aktywów funduszu, w który inwestujemy. Fundusz inwestycyjny jest bezpieczną formą inwestowania pieniędzy, ponieważ inwestowaniem naszych pieniędzy zajmują się wykwalifikowani analitycy, którzy duży nacisk kładą na dywersyfikację ryzyka. Oznacza to, że nie inwestują oni w jeden czy dwa, ale w wiele różnych instrumentów rynku finansowego. Dzięki temu ewentualne straty poniesione przez fundusz nie będą zbytnio odczuwalne przez deponenta.